Zapis na szkolenie

Aby zapisać się na szkolenie i warsztaty
proszę o wypełnienie poniższego formularza
oraz o dokonanie wpłaty 1 raty w wysokości 700,-PLN w terminie zgłoszenia. Pozostała kwota płatna na 7 dni przed szkoleniem i warsztatami. Dane do przelewu podane są obok.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Napisz do mnie na sensar@sensar.pl – prześlę wszystkie informacje.

Dane do przelewu:

SENSAR Joanna Kłosińska
ul. Świętokrzyska 8 lok.8
59-220 Legnica
ING Bank Śląski S.A., numer rachunku 07 1050 1748 1000 0092 6202 9722

Dane Uczestnika szkolenia:

 

Imię i nazwisko

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

PESEL

E-mail

Telefon

 

Dane do faktury VAT:

 

Nazwa firmy

Adres siedziby

NIP

 

Wybieram szkolenie:

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem i go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenia Szkolenia, Audytu, zgodnie z Ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych i informacji handlowych firmy Sensar Joanna Kłosińska.