Program skierowany jest do właścicieli i menedżerów lokali, zajmujących się organizacją wesel i bankietów biznesowych.

Jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, podnieść standard obsługi klientów, podkreślić  mocne strony oraz wyeliminować słabe punkty to audyt weselny  jest dla Ciebie.

Przez okres 5 tygodni zapoznajemy się ze specyfiką badanego miejsca weselnego oraz analizujemy mocne i słabe strony. Audyt weselny może być przeprowadzony według spersonalizowanych wytycznych lub w wariancie standardowym.

Jak wygląda wariant standardowy audytu weselnego?
Standardowy audyt weselny składa się z 5 etapów:

1 TYDZIEŃ – Sprawdzenie poziomu obecnej obsługi klienta, sposobu komunikacji z klientem, czasu reakcji na zapytania, podtrzymywania relacji z klientem, finalizacji umowy, elastyczności na potrzeby klienta, jakości obsługi. Ocena obecnej grupy docelowej. Badanie opinii o miejscu, ocena strony internetowej oraz obecności w social media i na portalach branżowych. Ocena konkurencji i otoczenia.

2 TYDZIEŃ – Wizytacja miejsca dzień przed i podczas wesela lub innego przyjęcia.
Rozmowa z właścicielem i/lub menedżerem miejsca o oczekiwaniach i wizji miejsca weselnego za rok.
Ocena potencjału miejsca, otoczenia , pracowników, organizowanego wesela lub przyjęcia. Badanie oferty weselnej, estetyki miejsca, możliwości wykorzystania mocnych stron, sposobów zwiększenia konkurencyjności.

3 TYDZIEŃ – Przygotowanie raportu, uwzględniającego wprowadzenie zmian.

4 TYDZIEŃ – Spotkanie z właścicielem i menedżerem miejsca weselnego i omówienie wstępnego raportu. Spotkanie ma na celu przedstawienie propozycji zwiększających konkurencyjność miejsca na rynku, analizę sposobu komunikacji z klientem, analizę obecnej i proponowanej grupy docelowej, analizę mocnych i słabych stron, ocenę pracowników, analizę koniecznych szkoleń pracowników, sposobów uatrakcyjnienia oferty weselnej i dodatkowych źródeł dochodów, wykorzystanie techniki handlowej cross-selling, propozycję pozytywnych zmian.

5 TYDZIEŃ – Wprowadzenie do raportu planu i harmonogramu zmian, pozwalających na osiągnięcie zamierzonych efektów. Raport przygotowujemy my. Plan i harmonogram zmian ustalany jest wspólnie z właścicielem i/lub menedżerem miejsca weselnego i uwzględnia specyfikę oraz możliwości miejsca weselnego. Czas na bezpłatne konsultacje. Raport końcowy. Zamknięcie audytu.

Inwestycja w audyt obejmuje wykonanie zakresu prac oraz dojazd na terenie Polski i wynosi 7900,-PLN.

Jeżeli chcesz połączyć wykonanie audytu ze szkoleniem Konsultant Ślubny i Event Manager dla swoich pracowników, proszę wyślij zapytanie. Przygotuję świetną i konkurencyjną ofertę.

Płatności:  Kwota 50% wartości zlecenia płatna w momencie podpisania umowy o wykonanie audytu. Pozostała kwota 50% wartości zlecenia płatna w chwili zakończeniu i przekazania audytu wraz z fakturą.

Termin audytu ustalany jest indywidualnie.